خدمات

خدمات ما شامل گستره‌ی بزرگی از خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات در حوزه گردشگری و مالی است. از مهمترین خدمات می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

انجام پروژه‌های نرم‌افزاری

  • نیازسنجی پروژه
  • طراحی محصول
  • پیاده‌سازی پروژه
  • مدیریت پروژه
  • پشتیبانی پروژه

خدمات پرداخت آنلاین و موبایلی و پوز

  • پیاده‌سازی درگاه‌های داخلی و خارجی
  • تسهیل پرداخت‌های موبایل
  • سامانه‌ی کیف پول الکترونیکی
  • پرداخت‌های PC POS