استخدام برنامه‌نویس ارشد Front-End

  • شرح موقعیت شغلی

 

1– تسلط به css و HTML

2- تسلط به مفاهیم javascript و ES6

3- مسلط به React

4- مسلط به view

5- مسلط به redux و redux thuknk یا redux saga

6- آشنایی razzle مزیت محسوب می شود

7- آشنایی کامل با مفاهیم الگوریتم و oop, functional programming,design pattern

8- توانایی درک و حل مساله و نوشتن کد های modular و ساختار متد